Visa L1, visa J1 đừng nhầm lẫn giữa 2 loại visa này

Khác với visa L1, visa J1 dành cho khách trao đổi phù hợp cho những người đi Hoa Kỳ theo chương trình chính thức đã được các tổ chức giáo dục, các tổ chức phi lợi nhuận  khác phê chuẩn và bảo trợ. Khách trao đổi ở đây là những  thực tập sinh/ sinh viên tham gia đào tạo, chương trình làm việc và du lịch trong dịp nghỉ hè, chương trình đi làm công(Au Pair).

Đối với thực tập sinh

a. Điều kiện

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực J1 cho thực tập sinh, đương đơn phải được bảo trợ để tham gia chương trình thực tập được chấp thuận. Để tham gia chương trình thực tập, ứng viên phải là một học sinh trung học đệ nhị cấp hoặc đã tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp trong vòng 12 tháng trước. Thực tập có sẵn trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm:

Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản;

Nghệ thuật và Văn hoá;

Xây dựng;

Giáo dục, Khoa học Xã hội, Khoa học Thư viện, Tư vấn và Dịch vụ Xã hội;

Nghề nghiệp liên quan đến sức khoẻ;

Sự mến khách và du lịch;

Thông tin Truyền thông;

Quản lý, Kinh doanh, Thương mại và Tài chính;

Hành chính công và Luật;

Khoa học, Kỹ thuật, Kiến trúc, Toán học và Nghề nghiệp công nghiệp.

Người xin visa J1 có thể phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách nhất định.

Visa J1 dành cho khách trao đổi

b. Các quyền lợi visa J1 đối với thực tập sinh

Thị thực J1 cho phép chủ sở hữu tham gia Chương trình Thực tập với một tổ chức tài trợ ở Hoa Kỳ. Một visa J1 dành cho thực tập sinh thường được cấp trong suốt thời gian của chương trình được chấp thuận (tối đa là một năm) và không yêu cầu gia hạn với thời gian người giữ visa tiếp tục tham gia vào chương trình thực tập.

Vợ / chồng và trẻ chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể xin thị thực chuyển giới (thị thực J2) để gia nhập vợ hoặc chồng hoặc người cha / mẹ của họ ở Hoa Kỳ. Kèm theo vợ / chồng và con cái được phép du học tại Hoa Kỳ và có thể làm việc với một giấy phép lao động được chấp thuận có thể xin visa L1.

Chương trình cấp thị thực Hoa Kỳ bao gồm một loạt các thị thực tạm thời, không di dân, cho phép các học viên đến Hoa Kỳ để tham gia vào các chương trình đào tạo có tổ chức với các công ty và tổ chức Hoa Kỳ trong lĩnh vực quan tâm hoặc chuyên môn của họ.

Đối với bác sĩ

a. Yêu cầu về thị thực J1 đối với bác sĩ

Để đủ điều kiện để có thị thực J1 với tư cách là một bác sĩ, đương đơn phải được chấp nhận tham gia vào chương trình giáo dục y tế do Ủy ban Giáo dục cho Người nước ngoài tốt nghiệp Y khoa nước ngoài tài trợ. Các ứng viên phải có trình độ học vấn và đào tạo đầy đủ để hoàn thành chương trình, có kỹ năng tiếng Anh thông thạo và đã vượt qua kỳ thi học thuật y .

b. Các quyền lợi visa J1 đối với các bác sĩ

Thị thực J1 cho phép chủ sở hữu tham gia chương trình giáo dục hoặc đào tạo y khoa tại Hoa Kỳ. Thị thực J1 dành cho bác sĩ thường được cấp cho thời gian chương trình được chấp thuận tối đa là 7 năm.

Vợ / chồng và trẻ chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể xin thị thực chuyển giới (thị thực J2) để gia nhập vợ hoặc chồng hoặc người cha / mẹ của họ ở Hoa Kỳ. Kèm theo vợ / chồng và con cái được phép du học tại Hoa Kỳ và có thể làm việc với một giấy phép lao động được chấp thuận.

Bác sĩ cũng nằm trong diện xin visa này

Đối với học viên

a. Yêu cầu visa J1 đối với học viên

Để đủ điều kiện để xin thị thực J1 với tư cách là một học viên, những người nộp đơn phải được chấp nhận tham gia một chương trình đào tạo có chứng nhận tại Hoa Kỳ. Để tham gia chương trình đào tạo, ứng viên phải có bằng cấp sau trung học và có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc HO ORC có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Các chương trình đào tạo có sẵn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản;

Nghệ thuật và Văn hoá;

Xây dựng;

Giáo dục, Khoa học Xã hội, Khoa học Thư viện, Tư vấn và Dịch vụ Xã hội;

Nghề nghiệp liên quan đến sức khoẻ;

Sự mến khách và du lịch;

Thông tin Truyền thông;

Quản lý, Kinh doanh, Thương mại và Tài chính;

Hành chính công và Luật;

Khoa học, Kỹ thuật, Kiến trúc, Toán học và Nghề nghiệp công nghiệp.

Người xin visa J1 có thể phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách nhất định.

b. Các quyền lợi visa J1 đối với học viên

Thị thực J1 cho phép chủ sở hữu tham gia một chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ. Thị thực J1 dành cho học viên thường được cấp trong suốt thời gian của chương trình được chấp thuận (tối đa là hai năm) và việc mở rộng không bắt buộc đối với người giữ visa vẫn tiếp tục tham gia vào chương trình đào tạo.

Vợ / chồng và trẻ chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể xin thị thực chuyển giới (thị thực J2) để gia nhập vợ hoặc chồng hoặc người cha / mẹ của họ ở Hoa Kỳ. Kèm theo vợ / chồng và con cái được phép du học tại Hoa Kỳ và có thể làm việc với một giấy phép lao động được chấp thuận bạn có thể làm visa L1

Chương trình cấp thị thực Hoa Kỳ bao gồm một loạt các thị thực tạm thời, không di dân, cho phép các học viên đến Hoa Kỳ để tham gia vào các chương trình đào tạo có tổ chức với các công ty và tổ chức Hoa Kỳ trong lĩnh vực quan tâm hoặc chuyên môn của họ.

Chương trình đi làm công( Au Pair)

Bạn đừng nhầm lẫn visa L1 USA là visa dành cho người lao động được cử tới làm việc tại Hoa Kỳ để phát triển doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa visa L1 và visa J1

a. Yêu cầu thị thực J1 cho các cặp Au

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực J1 như là một cặp đôi ở Mỹ, người nộp đơn phải được chấp nhận tham gia vào một chương trình trao đổi cặp au được chứng nhận sẽ là người bảo trợ của người xin trợ cấp tại Hoa Kỳ.

Để tham gia chương trình au-pair, đương đơn phải từ 18 đến 26 tuổi, đã tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) và có kỹ năng Anh ngữ thông thạo. Một số chương trình có thể yêu cầu người nộp đơn phải có kinh nghiệm giữ trẻ trước đó.

Người xin visa J1 cũng có thể được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách nhất định.

b. Các quyền lợi visa J1 cho các cặp Au Pair

Thị thực J1 cho phép chủ sở hữu tham gia chương trình AuPair với một gia đình chủ nhà Hoa Kỳ. Thị thực J1 thường được cấp cho đến 12 tháng và có thể được gia hạn khi cặp vợ chồng tiếp tục làm việc cho gia đình bản xứ của họ và đáp ứng các yêu cầu giáo dục của họ.

Đối với cố vấn trong trại

a.Yêu cầu về thị thực J1 đối với những người cố vấn trong trại

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực J1 như là một cố vấn trại ở Hoa Kỳ, người nộp đơn phải được chấp nhận để tham gia vào một chương trình trao đổi cố vấn trại có chứng nhận ở Mỹ.

Để tham gia vào chương trình tư vấn trại viên, người nộp đơn phải có từ 18 tuổi trở lên, thông thạo tiếng Anh và là sinh viên sau trung học, thanh niên, giáo viên hoặc có trình độ chuyên môn.

Người xin visa J1 cũng có thể được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe

Visa J1

b. Các quyền lợi visa J1 đối với các tư vấn viên của trại

Thị thực J1 cho phép chủ sở hữu tham gia vào chương trình Tham tán Cố vấn ở Hoa Kỳ. Thị thực J1 thường được cấp cho đến 4 tháng và có thể được gia hạn nếu nhân viên tư vấn trại viên tiếp tục tham gia vào chương trình được tổ chức bởi tổ chức bảo trợ của họ.