Top 10 đại học chi phí thấp nhưng chất lượng ở Mỹ

Học phí thấp nhưng 10 trường công lập này được hiệu trưởng của nhiều đại học ở Mỹ đánh giá cao, theo US News & World Report.

1. Đại học California tại Berkeley

Học phí: 14.098 USD

Xếp hạng quốc gia (theo US News and World Report): 21

Ảnh: UC Berkeley

2. Đại học California tại Los Angeles

Học phí: 13.256 USD

Xếp hạng quốc gia: 21

Ảnh: Getty

3. Đại học Virginia

Học phí: 16.146

Xếp hạng quốc gia: 25

Ảnh: University of Virginia

4. Đại học Michigan tại Ann Arbor

Học phí: 14.826

Xếp hạng quốc gia: 28

Ảnh: Getty

5. Đại học North Carolina tại Chapel Hill

Học phí: 9.005 USD

Xếp hạng quốc gia: 30

Ảnh: UNC at Chapel Hill

6. Đại học William & Mary

Học phí: 20.287 USD

Xếp hạng quốc gia: 32

Ảnh: William & Mary Law School

7. Viện công nghệ Georgia

Học phí: 12.418 USD

Xếp hạng quốc gia: 34

Ảnh: Getty

8. Đại học California tại Santa Barbara

Học phí: 14.409 USD

Xếp hạng quốc gia: 37

Ảnh: UC Santa Barbara

9. Đại học California tại Irvine

Học phí: 15.516

Xếp hạng quốc gia: 42

Ảnh: UC Irvine

10. Đại học California tại San Diego

Học phí: 16.183

Xếp hạng quốc gia: 42

Đồng hạng 10 là Đại học Florida với mức học phí và xếp hạng giống Đại học California tại San Diego. Ảnh: Flickr

Dương Tâm