Tiểu bang California nhiều súng nhưng ít bạo động

ATF, cơ quan kiểm soát rượu và vũ khí liên bang, nói rằng California là một trong những tiểu bang dẫn đầu về số người sở hữu súng trên toàn Hoa Kỳ, nhưng tiểu bang Texas có số người đăng ký súng nhiều hơn cả.

Theo trang mạng LA Weekly, California có 344,622 vũ khí được đăng ký, trong khi con số này là 588,696 ở Texas.

Tuy nhiên mức bạo động do súng ở California vẫn còn tương đối thấp so với toàn quốc.

Kết quả một nghiên cứu được công bố hồi Tháng Tám cho thấy ở California, mức độ bạo động do súng giảm 56% giữa năm 1993, hai năm sau khi luật kiểm soát lý lịch trước khi mua súng được thông qua, và năm 2010.

Đây là điểm mà giới ủng hộ súng muốn cho thế giới thấy rằng California là một trong vài tiểu bang có luật kiểm soát súng khắc khe nhất cả nước nhưng vẫn dẫn đầu về số súng được bán, trong khi mức tử vong do súng lại giảm.

Luật của California còn cấm sở hữu súng tấn công, băng đạn chứa nhiều viên, băng đạn có thể thay thật nhanh, súng bắn sẻ nòng .50 caliber, và ngay cả “bump stock,” dụng cụ biến súng bán tự động thành tự động mà sát thủ vụ thảm sát ở Las Vegas sử dụng.

Báo cáo của cơ quan ATF kết luận rằng những năm dưới thời chính phủ Obama là thời gian tốt đẹp đối với các nhà sản xuất súng. ATF ghi nhận số súng được sản xuất tăng khoảng 43% trong 5 năm qua.

Theo ATF, “Trong năm 2015, số súng được chế tạo tăng hơn 9.3 triệu, từ 6.5 triệu của năm 2011.”

Ông Ginger Colbrun, thuộc văn phòng cơ quan ATF ở Los Angeles, nói: “Thật ra không ai có thể nói chính xác ở Mỹ có bao nhiêu súng.” Và rằng dù luật hạn chế súng có khắc khe đến đâu cũng không dễ dàng gì khiến cho các nhà chế tạo súng phải bị phá sản.

Theo Nguoi-Viet