Tại sao thẻ xanh lại xuất hiện? Nguồn gốc thẻ xanh

Thẻ xanh được gọi chính thức là thẻ thường trú nhân bởi USCIS (Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ). Thẻ cư trú người nước ngoài và Thẻ tiếp nhận người nước ngoài là những tên khác được sử dụng để chỉ thẻ này. Nó còn được gọi là Mẫu I-551. “Thẻ xanh” không phải là tên chính thức nhưng thường được sử dụng vì màu sắc của nó khi nó lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1950 thế nhưng những thẻ này không phải lúc nào cũng xanh.

Năm 1940, những người nước ngoài đến Mỹ đã được yêu cầu đăng ký ở Hoa Kỳ. Đạo luật đăng ký người nước ngoài năm 1940 yêu cầu tất cả công dân không phải là công dân Mỹ phải đăng ký với chính phủ liên bang tại các bưu điện. Đạo luật này muốn họ ghi lại sự hiện diện của họ trong mẫu Đăng ký Hoa Kỳ đã được nộp tại các bưu điện đã được chuyển tiếp tới Cục Di trú và Nhập Tịch (INS). Một khi các mẫu đơn đã được xử lý, INS gửi phiếu nhận, mẫu AR-3 cho người đăng ký. Tương tự như vậy, tất cả những người đã đến Hoa Kỳ đều phải đăng ký và không có sự phân biệt đối xử giữa những người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp.Tất cả những người đăng ký đã được cấp giấy biên nhận AR-3.

Thẻ xanh đầu tiên

Tại sao thẻ xanh lại xuất hiện?

 

Người nhập cư lần đầu tiên được yêu cầu đăng ký tại các bưu điện. Nhưng sau đó quá trình đăng ký đã trở thành một phần của quá trình nhập cư thông thường tại các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ và các văn phòng nhập cư.

Sau đó, không phải tất cả người nhập cư được phép ở lại Mỹ. Chỉ những người có cơ sở pháp lý để ở lại Hoa Kỳ mới được phép ở lại đây trong khi những người khác buộc phải rời khỏi đất nước. Những người được phép ở lại đây đã được cấp giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của họ ở trong nước.

Sau đó INS bắt đầu ban hành các văn bản khác nhau thay thế cho các phiếu nhận được ban hành ban đầu. Tùy vào từng tình huống của người nhập cư, các văn bản khác nhau đã được ban hành. Khi đó một tài liệu màu xanh lá cây đã được ban hành cho những người được phép ở đây vĩnh viễn. Tài liệu này được gọi là mẫu I-151.

Vào năm 1951, những người có thẻ AR-3 được yêu cầu thay thế những thẻ này bằng Mẫu I-151, Giấy Biên nhận Đăng ký Ngoại kiều. Chỉ có những người có tư cách pháp nhân trong nước được phép thay thế những phiếu nhận có Mẫu I-151. Những người khác không được phép thay thế các thẻ đó và bị truy tố do vi phạm pháp luật.

Mẫu I-151 này sau đó đã được người nhập cư sử dụng để chứng minh tình trạng pháp lý ở Hoa Kỳ. Thẻ này cho biết rằng chủ sở hữu có quyền sống và làm việc ở đây được gọi là Thẻ Tiếp nhận Người nước ngoài. Vì tên này khá dài, mọi người bắt đầu đề cập đến thẻ bằng màu sắc của nó và bắt đầu gọi nó là thẻ xanh.

Mẫu I-551, Thẻ người nước ngoài cư trú – 1977

Tại sao thẻ xanh lại xuất hiện?

 

Năm 1977, INS đã ban hành một phiên bản mới của thẻ. Đó là một loại giấy phép như thẻ lái xe và thẻ tín dụng. Các thẻ này đã được phát hành với chữ ký của người giữ và Số đăng ký người nước ngoài. Nhưng tài liệu mới này không có màu xanh lá cây và nó không có ngày hết hạn. Nó được đặt tên là Resident Alien Card.

Thẻ xanh được thiết kế lại – 1989

Thẻ xanh 1989Thẻ xanh 1989

 

 

 

 

 

Vì có nhiều phiên bản thẻ khác nhau nên rất khó để các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ xác minh danh tính của chủ sở hữu. Xem xét điều này, INS đã phát hành phiên bản mới của thẻ vào năm 1989. Những thẻ mới này có ngày hết hạn.

Năm 1996, INS thông báo rằng tất cả các Mẫu I-151 cũ được ban hành trước năm 1979 đều không hợp lệ. Chỉ thẻ được phát hành sau năm 1989 là có giá trị.

Thẻ Thường Trú Nhân – 1997

Thẻ xanh 1997

Một lần nữa để chống gian lận, INS đã đưa ra một thẻ an toàn hơn vào năm 1997. Thẻ này được đặt tên là “Thẻ Thường Trú Nhân”. Thẻ này có Số Đăng ký Ngoại kiều và số thẻ duy nhất. Năm 2004, Bộ An ninh Nội địa đã được thêm vào thẻ. Phiên bản này của thẻ vẫn đang được sử dụng. Các thẻ cuối cùng được phát hành sẽ hết hạn vào năm 2020.

 

 

Thẻ xanh mới – 2010

Thẻ xanh 2010

 

 

 

 

Năm 2010 thẻ xanh đã được thiết kế lại với các tính năng mới. Những thẻ này có các tính năng mới đã giúp USCIS ngăn ngừa gian lận.

Thẻ xanh hiện tại

Thẻ xanh 2017

 

Vào tháng 5 năm 2017, USCIS đã ban hành một phiên bản mới của thẻ xanh. Theo thiết kế của USCIS, thiết kế lại theo một phần của Dự án Tài liệu Nhận dạng An toàn Thế hệ mới. Thẻ mới này bao gồm nhiều tính năng bảo mật hơn. Các phiên bản cũ của thẻ sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn.