Sự khác nhau giữa Visa và một thẻ xanh là gì?

 

Một số thị thực dẫn đến thẻ xanh – những người khác thì không. Làm quen với sự chồng chéo và sự khác biệt trong ý nghĩa các khái niệm này.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng những từ “visa” và “green card” có thể có nghĩa là nhiều thứ. Trên thực tế, trong một số trường hợp, ý nghĩa của chúng khá khác biệt, trong các tình huống khác, ý nghĩa của chúng chồng lên nhau một chút.

sự khác nhau giữa visa và thẻ xanh
Hãy bắt đầu với những ý nghĩa hẹp. Thị thực cấp cho bạn quyền tự giới thiệu mình tại biên giới hoặc cảng nhập cảnh và tìm kiếm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. (Cuối cùng, nhân viên Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ tại biên giới hoặc sân bay đưa ra quyết định cuối cùng cho dù bạn có cho phép bạn vào nước này hay không. Tuy nhiên, việc có thị thực thường là dấu hiệu tốt cho phép bạn nhập vào.)

Về mặt thể chất, một thị thực thường xuất hiện như một con dấu trong hộ chiếu của bạn. Khi bạn nhận được hướng dẫn để đi đến một lãnh sự quán Hoa Kỳ để lấy thị thực của bạn, nó có nghĩa là bạn sẽ nhận được con tem này hoặc tài liệu tương đương cho phép bạn nhập vào Hoa Kỳ.

Thẻ xanh” là một từ lóng. Trong cách sử dụng hẹp nhất, đó là thẻ nhận dạng bằng nhựa ảnh mà bạn nhận được khi bạn trở thành một thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Bây giờ, với ý nghĩa rộng hơn. Từ visa cũng có thể được sử dụng trong các tình huống liên quan đến người nhập cư đã ở Hoa Kỳ và sẽ không cần thị thực nhập cảnh. Đó là một phần bởi vì một ai đó trong văn phòng tối đen tối của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể phải cấp số visa cho những người nhập cư, mặc dù người nhập cư thậm chí không thể biết. Khi bạn đọc các cuộc thảo luận về “tình trạng hội đủ điều kiện xin thị thực” hoặc “tình trạng sẵn có của thị thực”, họ không đề cập đến thị thực thực tế mà bạn nhận ở nước ngoài, nhưng đối với loại thị thực lý thuyết mà Bộ Ngoại giao sẽ cấp cho bạn.

Thuật ngữ thẻ xanh cũng có ý nghĩa rộng hơn vào những thời điểm. Nó thường được sử dụng để chỉ nơi cư trú hợp pháp hoặc nơi ở có điều kiện hợp pháp. Khi bạn thấy thuật ngữ “ứng dụng thẻ xanh”, nó thực sự đề cập đến một trong các quy trình đăng ký (điều chỉnh tình trạng hoặc chế độ lãnh sự) có thể dẫn đến việc có được cư trú tại Hoa Kỳ.

Thẻ xanh không làm việc giống như thị thực du lịch

Đừng mong đợi một thẻ xanh để làm việc như là một đi du lịch thường xuyên. Một quan niệm sai lầm phổ biến về thẻ xanh là họ cho phép bạn đi du lịch không giới hạn trong và ngoài nước Hoa Kỳ mà không gặp trở ngại khi xin lại thị thực. Kết quả của sự nhầm lẫn này là một thực tế phổ biến của các thành viên gia đình ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân những người muốn có thể bật trong thăm impromptu – đôi khi họ áp dụng cho thẻ xanh. Nhưng nếu kế hoạch của bạn là duy trì ngôi nhà chính của bạn ở một quốc gia khác, chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra con số này và hủy bỏ thẻ xanh của bạn. Thuật ngữ pháp lý cho điều này là bạn đã từ bỏ nơi cư trú tại Hoa Kỳ của bạn. Bạn có thể phải bắt đầu lại và nộp đơn cho một người khác; cung cấp, tất nhiên, rằng bạn có ý định làm cho Hoa Kỳ nơi cư trú chính và thường trú của bạn.

sự khác nhau giữa visa và thẻ xanh

Ví dụ: nếu bạn đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú nhưng có ý định sống ở quê hương của mình trong phần lớn cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn, hoặc để di chuyển qua lại, bạn có thể muốn đợi cho đến khi bạn thực sự sẵn sàng giải quyết trong Hoa Kỳ để nộp đơn xin thường trú.

Làm thế nào để Nhận một Thẻ xanh  cung cấp cho người dân bình thường hướng dẫn về các hình thức có thể kiếm được dễ dàng nhất của Hoa Kỳ thường trú hợp pháp. Tìm hiểu làm thế nào để làm việc với các quan chức Mỹ, chuẩn bị và trình bày các tài liệu phù hợp, làm việc theo cách của bạn thông qua mê cung quan liêu, và những gì mong đợi từng bước của con đường.

Tìm hiểu cách nhanh nhất để có được thẻ xanh thông qua:

 • Thị thực U
 • vợ chồng và vợ chưa cưới
 • xổ số thẻ xanh
 • tị nạn hoặc tình trạng t ref nạn
 • các loại khác không phải là nghề

Hướng dẫn thẻ xanh cuối cùng

Hệ thống nhập cư Hoa Kỳ là một bộ máy quan liêu khổng lồ, vì vậy điều quan trọng là bạn hiểu tất cả các yêu cầu để có được một thẻ xanh trước khi  bắt đầu ứng dụng. Làm sai có thể làm hỏng cơ hội của bạn hoặc dẫn bạn rơi vào lừa đảo.

Làm Thế Nào để Nhận Thẻ Xanh Cung cấp mọi điều bạn cần biết về việc hội đủ điều kiện cư trú tại Hoa Kỳ nếu bạn không có người chủ bảo trợ. Tìm hiểu làm thế nào để làm việc với các quan chức Mỹ và chuẩn bị và trình bày các tài liệu đúng vào đúng thời điểm để có được một tấm thẻ xanh thông qua:

 • cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con trưởng thành
 • chồng hoặc chồng chưa cưới của bạn
 • xổ số thẻ xanh
 • tị nạn chính trị hoặc tình trạng t ref nạn
 • Thị thực U
 • Hành động trì hoãn cho trẻ đến (DACA),
 • và các loại khác.

 • sự khác nhau giữa visa và thẻ xanh

Mối quan hệ gia đình

Nhận thức được rằng gia đình là quan trọng trong cuộc đời của quốc gia, Quốc hội Hoa Kỳ đã tạo ra cách để các thành viên gia đình đoàn tụ với họ hàng của họ là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân hợp pháp hợp pháp.

Liên quan hoặc tham gia vào một công dân Hoa Kỳ

Nếu bạn là vợ / chồng (tình dục khác giới hoặc cùng giới tính), con, anh, chị, hoặc cha mẹ của, hoặc đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, bạn có thể trở thành thường trú nhân hợp pháp. Người mà bạn liên quan hoặc tham gia phải bắt đầu quá trình bằng cách nộp đơn kiện với USCIS hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại quốc gia cư trú của bạn.

Nếu bạn là góa bụa hoặc vợ góa của một công dân Hoa Kỳ và đó là một cuộc hôn nhân trung tín (không phải là một sự giả dối để có được một tấm thẻ xanh), bạn có thể xin một tấm thẻ xanh cho chính mình, miễn là bạn nộp đơn  trong vòng hai năm sau khi người phối ngẫu của bạn chết (trừ phi vợ / chồng của bạn đã nộp đơn cho bạn), bạn không bị cách ly hợp pháp vào lúc chết, và bạn không tái hôn.

Liên quan đến một Thường trú nhân hợp pháp

Nếu bạn là vợ / chồng hoặc con chưa lập gia đình của một thường trú nhân hợp pháp, bạn có thể lấy một tấm thẻ xanh-một ngày nào đó. Thứ nhất, người họ hàng có thẻ xanh phải nộp đơn với USCIS. Nhưng bạn sẽ phải đợi vài năm, cho đến khi bạn lên đến đỉnh của một danh sách chờ đợi, để nộp đơn xin thẻ xanh thực sự.

Nhưng môi quan hệ khac

Nếu bạn là dì, chú, cháu gái, cháu trai, anh họ, bà ngoại hoặc ông nội của một công dân Hoa Kỳ, hoặc nếu bạn là anh, chị, cha mẹ, hoặc chồng chưa cưới của một người có thẻ xanh, bạn không đủ điều kiện cho một thẻ xanh dựa trên “mối quan hệ gia đình”. Có thể hiểu được, Quốc hội Hoa Kỳ đã phải vẽ ra những gì cấu thành một gia đình vì mục đích di dân.

sự khác nhau giữa visa và thẻ xanh