Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ – 10 phần thì đúng hết 9

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ – 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: người nghèo ăn rau, người giàu ăn thịt
Mỹ: Ngược lại

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Người nghèo gầy ốm, người giàu thì mập
Mỹ: Ngược lại

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Người nghèo ở trên núi, vùng xa thành phố
Mỹ: Ngược lại

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Người nghèo đeo nữ trang giả, người giàu đeo đồ thiệt
Mỹ: Ngược lại

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: khen đẹp –> ko chịu
Mỹ: Khen đẹp –> Tks

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Trọng Nam khinh Nữ
Mỹ: Lady First

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Trẻ nói nhiều, đưa ý kiến này nọ, dễ phiền lòng người lớn
Mỹ: Lời trẻ nhỏ người lớn vẫn lắng nghe, đối thoại bình đẳng

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Vợ làm giám đốc ngân hàng kiêm luông kế toán
Mỹ: vợ chồng 50-50

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Bệnh nhân sợ bác sỹ
Mỹ: Bác sỹ sợ bệnh nhân tố ko có lương tâm nghề nghiệp, có thể bị cấm hành nghề và tù tội

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Ăn thịt chó thả ga
Mỹ: Ăn thịt chó vào tù

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Hỏi tuổi phụ nữ ko sao
Mỹ: Hỏi như vậy ăn guốc

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Vừa ăn vừa nói
Mỹ: Ăn xong muốn nói gì nói

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Vợ giữ nhà cho chồng đi với bạn bè
Mỹ: Ngược lại

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai
Mỹ: Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Việt Nam: Họp bàn nhất trí, họp xong thì tranh luận, lúc thi hành mỗi người 1 ý
Mỹ: Họp bàn tranh luận, họp xong thì thống nhất, thi hành thì nhất trí

Sự khác biệt giữa VIệt Nam và Mỹ - 10 phần thì đúng hết 9

Còn các bác thấy có điểm gì khác nhau nữa không?