Những điều cần biết về USCIS với phỏng vấn thi nhập quốc tịch định cư Mỹ

Nhân viên thẩm định đóng một vai trò then chốt quyết định bạn có đạt kì thi nhập quốc tịch để định cư Mỹ một cách dễ dàng hơn. Họ có một số nguyên tắc chung cần tuân thủ để đạt sự công bằng , chính xác tuyệt đối.

Các nhân viên USCIS thẩm định để tiến hành thi:

Các nhân viên của USCIS có quyền tiến hành điều tra và kiểm tra, bao gồm cả cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch định cư Mỹ . Cán bộ nên tự giới thiệu và giải thích mục đích của việc kiểm tra nhập quốc tịch và đưa người nộp đơn vào lời tuyên thệ khi cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Cơ quan của USCIS bao gồm cơ quan pháp luật cho các viên chức:

Đặt người nộp đơn dưới lời thề

Lấy lời khai bằng lời nói và bằng văn bản trong cuộc phỏng vấn trực tiếp

Các nhân chứng

Yêu cầu bằng chứng

Passport dành cho người định cư MỶ

Quản lý Lời Thề Trung thành (khi được Giám đốc Văn phòng Field Office uỷ nhiệm).

Các câu hỏi về điều kiện hợp lệ, câu hỏi của một sĩ quan về người nộp đơn trong cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch của đương đơn phải bao gồm tất cả các yêu cầu nhập quốc tịch. Nói chung, câu hỏi của cảnh sát tập trung vào thông tin trong đơn xin nhập quốc tịch định cư Mỹ. Viên chức có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xác định điều kiện. Viên chức nên cung cấp cho ứng viên những cơ hội hợp lý để trả lời các câu hỏi trong tất cả các trường hợp. Nói chung, các câu hỏi của quan chức có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các câu hỏi sau:

Thông tin tiểu sử, bao gồm lịch sử hôn nhân và nghĩa vụ quân sự

Nhập học và thời gian như là một thường trú nhân hợp pháp (LPR)

Sự vắng mặt của Mỹ sau khi trở thành một LPR.

Địa điểm cư trú và lịch sử việc làm

Kiến thức về tiếng Anh và lịch sử và chính phủ Mỹ (công dân)

Nhân cách đạo đức và lịch sử hình sự

Đính kèm với các nguyên tắc của Hiến pháp Mỹ

Chi nhánh hoặc tư cách thành viên trong một số tổ chức

Sẵn sàng chấp nhận lời thề trung thành với Mỹ.

Bất kỳ chủ đề nào khác liên quan đến việc xác định điều kiện.

Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên tiến hành phỏng vấn nhập tịch sẽ thực hiện các bài kiểm tra bắt buộc liên quan đến khả năng đọc và viết tiếng Anh của người nộp đơn, và kiến ​​thức về lịch sử và chính phủ Mỹ của mình, trừ phi người nộp đơn được miễn. Viên chức tiến hành cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch và người xác định khả năng nói và hiểu tiếng Anh của người nộp đơn không phải quản lý việc đọc và viết tiếng Anh cũng như các cuộc kiểm tra công dân. Theo đó, một sĩ quan khác có thể tiến hành kiểm tra.

Các quyết định cơ bản đối với các luật áp dụng, một sĩ quan phải phân tích các sự kiện của từng trường hợp để đưa ra một quyết định hợp pháp hợp pháp về đơn xin nhập quốc tịch. Viên chức phải căn cứ quyết định của mình để chấp thuận hoặc từ chối đơn đăng ký về các luật, quy định, các quyết định trước và hướng dẫn của cơ quan:

Luật Di trú và Quốc tịch (INA) là nguồn chính của luật pháp có liên quan

Các quy định tương ứng giải thích các đạo luật và hướng dẫn cách áp dụng các đạo luật.

Các quyết định trước đây có hiệu lực pháp luật và có liên quan đến các vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án hoặc cơ quan phúc thẩm ra quyết định.

Hướng dẫn của USCIS cung cấp các chính sách và thủ tục của cơ quan hỗ trợ luật pháp và các quy định. Cẩm nang Chính sách của USCIS là nguồn chính cho hướng dẫn của cơ quan.

USCIS

2. Đại diện có thẩm quyền:

Người nộp đơn có thể yêu cầu sự hiện diện và luật sư của một người đại diện, bao gồm các luật sư hoặc các đại diện khác, tại cuộc phỏng vấn trực tiếp của ứng viên. Người đại diện phải nộp cho USCIS một thông báo hoàn chỉnh về định cư Mỹ hay nhập cư.

Trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu tiến hành mà không có sự trợ giúp của người đại diện, người nộp đơn phải ký một giấy khước từ đại diện. Nếu đương đơn không muốn tiến hành cuộc phỏng vấn mà không có người đại diện của mình, viên chức phải sắp xếp lại cuộc phỏng vấn. Các nhân viên nên tham vấn với người giám sát nếu người đại diện không xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn theo lịch trình.

Vai trò của người đại diện là đảm bảo quyền của người nộp đơn được bảo vệ. Một đại diện có thể tư vấn cho khách hàng của mình về các vấn đề pháp luật nhưng không nên trả lời những câu hỏi mà viên chức hướng dẫn cho người nộp đơn.Người nộp đơn có thể được đại diện bởi một trong những điều sau đây:

Luật sư tại Mỹ.

Một số sinh viên luật và sinh viên luật đã tốt nghiệp chưa được nhận

Một số cá nhân có uy tín có phẩm chất đạo đức tốt, có quan hệ trước với người nộp đơn và không nhận bất kỳ khoản thanh toán nào cho việc đại diện

Các đại diện được chứng nhận từ các tổ chức được Ủy ban Nhập cư Kháng cáo (BIA) công nhận

Các quan chức được công nhận của chính phủ mà người đó phải trung thành

Luật sư bên ngoài Mỹ

Không ai khác có thể đại diện cho người nộp đơn

3. Phiên dịch:

Một thông dịch viên có thể được lựa chọn bởi người nộp đơn hoặc của USCIS trong trường hợp người nộp đơn được phép sử dụng một thông dịch viên. Thông dịch viên phải:

Dịch những gì mà viên chức và người nộp đơn nói lời nói với khả năng tốt nhất của mình mà không cung cấp ý kiến, bình luận, hay trả lời của người phiên dịch; và

Hoàn thành bản tuyên thệ tuyên thệ và tuyên bố về sự riêng tư của người phiên dịch và nộp một bản sao chứng minh nhân thân do chính phủ cấp tại cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch.

Một bên không quan tâm nên được sử dụng như một thông dịch viên. Nếu nhân viên USCIS thông thạo ngôn ngữ mẹ đẻ của người nộp đơn, viên chức có thể tiến hành kiểm tra bằng ngôn ngữ lựa chọn của ứng viên.

USCIS có quyền bị truất quyền thông dịch viên do người nộp đơn cung cấp nếu một viên chức nhận thấy rằng sự tham gia của người phiên dịch có tính toàn vẹn của cuộc kiểm tra.

Những nguyên tắc mà chúng ta cần phải biết

4. Đánh giá sơ bộ về ứng dụng

Một nhân viên của USCIS được chỉ định để tiến hành phỏng vấn nhập quốc tịch phải xem xét hồ sơ “A-file” và nộp đơn xin nhập quốc tịch của đương đơn trước cuộc phỏng vấn. Hồ sơ A là hồ sơ của người nộp đơn về sự tương tác của anh ta với USCIS, Dịch vụ Nhập cư và Nhập tịch cũ (INS) và các tổ chức khác của chính phủ mà người nộp đơn đã có các thủ tục tố tụng liên quan đến hồ sơ nhập cư của họ. Viên chức giải quyết các vấn đề liên quan trong cuộc phỏng vấn nhập tịch nhập cư Mỹ.

5. Nội dung chung của A-File: Hồ sơ A của người nộp đơn có thể bao gồm các thông tin sau cùng với đơn xin nhập quốc tịch định cư Mỹ:

Tài liệu cho thấy người nộp đơn đã trở thành LPR như thế nào

Các đơn hoặc mẫu đơn khác về trợ cấp xuất nhập cảnh do người nộp đơn nộp

Sự tương ứng giữa USCIS và người nộp đơn

Biên bản ghi nhớ và các mẫu đơn từ các nhân viên có thể phù hợp với điều kiện hợp lệ của đương đơn

Các tài liệu như hồ sơ hình sự, thư từ các cơ quan khác, và báo cáo điều tra và hành động cưỡng chế từ DHS hoặc các cơ quan khác.

6. Thẩm quyền giải quyết đơn :

Trong hầu hết các trường hợp, văn phòng USCIS có thẩm quyền về nơi cư trú của đương đơn tại thời điểm nộp đơn có trách nhiệm xử lý và xét xử đơn xin nhập quốc tịch.  Một nhân viên nên xem xét liệu thẩm quyền của một vụ việc đã thay đổi vì người nộp đơn đã di chuyển sau khi nộp đơn xin nhập quốc tịch của mình. Văn phòng USCIS có thể chuyển hồ sơ đến văn phòng thích hợp có thẩm quyền khi thích hợp.

Trong trường hợp một viên chức nhận thức được sự thay đổi thẩm quyền trong quá trình phỏng vấn nhập tịch, nhân viên đó có thể hoàn thành cuộc phỏng vấn và chuyển hồ sơ A của người nộp đơn với đơn xin đang chờ giải quyết cho cơ quan có thẩm quyền. Viên chức thông báo cho người nộp đơn rằng quyền tài phán của ứng dụng đã thay đổi. Người nộp đơn sẽ nhận được thông báo về cuộc hẹn mới từ văn phòng hiện tại có thẩm quyền.