Những điều bạn chưa biết về luật di trú Mỹ mới nhất 2017

Mỹ được biết đến như thế giới của những người nhập cư. Nơi đây thu hút rất nhiều người đến học tập, lao động và sinh sống ở đây. Và nếu bạn muốn di trú đến Hoa Kỳ, luật di trú mới nhất của Mỹ, sẽ giúp bạn hiểu rõ các điều kiện và thủ tục để di trú đến Hoa Kỳ

Mục đích của luật di trú mới của Mỹ:

Hệ thống nhập cư Hoa Kỳ phải được cải cách để phản ánh lợi ích quốc gia rộng lớn chứ không phải là mang lại những lợi ích hẹp. đặc biệt tìm kiếm lao động giá rẻ và tăng ảnh hưởng của chính trị. Điều này có nghĩa là kết thúc nhập cư bất hợp pháp, giảm mức nhập cư chung và chỉ chấp nhận những người nhập cư có trình độ học vấn và kỹ năng để mang lại sự thành công trong thế kỷ 21 của Mỹ.

Luật di trú Mỹ 2017 là một rào cản lớn đối với những người muốn nhập cư đến Mỹ

Luật di trú mới được phát hành nhằm khắc phục và ngăn chặn những hậu quả do sự nhập cư đem lại. Đồng thời, thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Nhập cư bất hợp pháp và nhập cư hợp pháp không được kiểm soát là bất lợi cho chất lượng cuộc sống trong Hoa Kỳ:

Gia đình Mỹ đang ngày càng phải chịu chi phí cho việc phát triển đô thị,

Suy thoái môi trường, tắc nghẽn giao thông, gia tăng tội phạm, chăm sóc sức khoẻ quá tải,

 • Áp đảo các trường công và các tiểu bang và các cơ quan nhà nước về nợ nần – tất cả kết quả của Di trú Mỹ không kiểm soát. Chi phí tài chính của di dân, hợp pháp và bất hợp pháp, gây ra các hậu quả:
 • Đáng kể, nhưng với thời kỳ suy thoái kinh tế gần đây, những chi phí này đã trở nên nhiều hơn.
 • Nặng nề. Chi phí xã hội, văn hoá và chính trị gia tăng.
 • Những người nhập cư với số lượng quá lớn để có thể kết hợp thành công với lối sống của Hoa Kỳ và văn hóa của họ sẽ đồng hóa vào cộng đồng của Hoa Kỳ.

Chính sách nhập cư mới của Hoa Kỳ:

Chính sách nhập cư quốc gia của Hoa Kỳ phải dựa trên ba điểm

 • Là một quốc gia có chủ quyền, Hoa Kỳ có quyền tự do xác định khi nào và dưới những điều kiện nào nó sẽ thừa nhận người nước ngoài
 • Người nước ngoài chỉ được nhận vào nước này trong những trường hợp đủ yêu cầu:

Điều kiện: có điều kiện đáp ứng yêu cầu Di trú Mỹ

Người nước ngoài chỉ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ khi nhập cảnh: Phục vụ lợi ích của người Mỹ.

 • Việc thực hiện thành công chính sách nhập cư quốc gia nhằm bảo vệ quy tắc Pháp luật, bảo vệ chủ quyền của Hoa Kỳ và thúc đẩy lợi ích của nhân dân Mỹ: Phụ thuộc vào một chiến lược được làm cẩn thận để đảm bảo biên giới của Hoa Kỳ và kiểm soát nhập cảnh.
 •  3. Bảo vệ biên giới quốc gia.
 • Xây dựng đường biên giới vững chắc ở phía Nam giáp với Mexico dài 700 dặm
Biên giới Mỹ-Mexico được thắt chặt hơn

Bảo vệ biên giới phía Bắc – Biên giới của Hoa Kỳ với Canada là đường biên giới dài nhất trong thế giới với tổng giá trị 5.525 dặm. Kết hợp với Canada kiểm soát biên giới cùng các sĩ quan tuần tra biên giới và các thiết bị bay không người lái. Để ngăn chặn Di trú Mỹ và các hoạt động thương mại bất hợp pháp. Từ đó ngăn chặn khủng bố và bạo động.

 • Kết thúc mọi chính sách “Catch and Release’’ ( Bắt và Thả). Chính sách đã biến việc thực hiện nhập cư thành một trò hề tốn kém. Mở rộng DHS hoặc bộ An ninh. DHS phải bắt giữ bất kỳ người nước ngoài nào đã bị bắt khi qua biên giới hoặc bị bắt giữ trong khi có mặt bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những người bị nghi ngờ là phạm tội hình sự.
 • Tăng cường năng lực đối đầu và giải quyết các sự kiện Di trú Mỹ bất ngờ và không lường trước được

Thực thi luật nhập cư mới

 • Loại bỏ những Người Vi phạm Nhập cư: chắc chắn bất kỳ người nước ngoài nào đã bị bắt và kết tội vì một tội phạm phải được đưa ra khỏi đất nước, thay vì quay trở lại đường phố.
 • Hoa Kỳ sẽ thực thi nghiêm túc luật nhập cư. Quyền tự quyết định rộng rãi đối với các thẩm phán trong việc trừng phạt việc tái nhập cảnh bất hợp pháp có nghĩa là trong nhiều trường hợp.
 • Khôi phục các chương trình thúc đẩy hợp tác giữa thực thi pháp luật liên bang và tiểu bang / địa phương – Mặc dù chính phủ liên bang có trách nhiệm quy định về nhập cư, việc thi hành luật ở địa phương và tiểu bang đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đảm bảo rằng luật nhập cư được thực thi có hiệu quả.

Đối với những người nhập cư bất hợp pháp

 • Không có thêm bất kì ân xá nào.
 • Những người chủ khi thuê lao động là người Di trú Mỹ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và nếu người đó là người nhập cư trái phép sẽ bị xử phạt thep pháp luật.
 • Kết thúc quyền công dân: Sẽ không chấp nhận trẻ em sinh ra trên đất nước Mỹ khi là con của người không phải công dân Mỹ sẽ không được coi là công dân Mỹ. Vì vậy, con của người Di trú Mỹ bất hợp pháp sẽ không phải là công dân Mỹ
 • Kết thúc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp.
 • Đảm bảo tuân thủ đạo luật Real ID: Buộc họ tuân thủ đạo luật Real ID. Sẽ không cấp giấy phép lái xe cho những người nhập cư bất hợp pháp.
Người nhập cư bất hợp pháp

Thực hiện Cải cách nhập cư hợp pháp

 • Hỗ trợ người lao động Mỹ: tránh các cạnh tranh bất công do người nhập cư bất hợp pháp đem lại
 • Hạn chế nhập cư tổng thể: Chính phủ Mỹ sẽ cân nhắc mình muốn phát triển bao nhiêu và sự tăng trưởng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động. Vì vậy, sẽ có giới hạn cho sự nhập cư mỗi năm.
 • Thực hiện Di trú Mỹ theo trình độ và kỹ năng người nhập cư
 • Thực hiện việc nhập cư theo gia đình lần cuối cùng, nhập cư gia đình sẽ bị giới hạn

Ý nghĩa của chính sách mới.

Mỹ vẫn đang làm việc để đáp ứng thách thức của việc hỗ trợ người nghèo và bất lợi của chính mình; Nhập cư hàng loạt là vấn đề và ngăn cản những nỗ lực nâng cao mức sống cho tất cả mọi người.

Ý nghĩa thông thường cho thấy rằng Mỹ phải ngừng gánh nặng mới cho các thể chế và hệ thống đang gặp khó khăn. Việc nhập cư một mình không gây ra những vấn đề này, nhưng thực hiện tiến bộ về môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia, và sửa chữa hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khoẻ không thành công của Mỹ sẽ là tất cả khi chúng ta tiếp tục di dân.

Những lưu ý đối với chúng ta.

Việc Di trú Mỹ đã không còn dễ dàng với những người Việt Nam như trước đây.

 • Di trú Mỹ theo diện người thân trở nên khó khăn: Bạn có cha mẹ, anh chị em ruột, con cái ở Mỹ. Bạn muốn kết hôn với người mình yêu là công dân Mỹ. Thủ tục và khả năng di trú đến Mỹ sẽ khó khăn hơn.a
 • Bạn phải chứng minh được khả năng của mình. Bạn di trú đến Mỹ và sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội Mỹ. Khả năng cống hiến của bạn cao, bạn có việc làm và tài chính.
Bạn có khả năng được Mỹ chấp nhận