Người mang họ Việt ở Mỹ khó được phỏng vấn xin việc

Theo nghiên cứu mới đây thì người mang họ Việt nói riêng và mang họ châu Á nói chung rất ít khi được phỏng vấn việc làm. Điều này cũng làm cho người gốc Á mất tự tin trước người gốc Âu hay nhiều nước khác. Nếu người gốc Á đều có những phẩm chất tốt ngang bằng người gốc Âu chẳng hạn thì người gốc Á vẫn dễ không được phỏng vấn như người gốc Âu kia.

Một nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu tại Đại Học Ryerson University và University of Toronto cho thấy rằng những người ghi tên xin việc làm với những tên gốc Á Châu – tên của người Ấn Độ, Pakistan, hay Trung Quốc – thì 28% ít có cơ hội được gọi đi phỏng vấn so với những người ghi danh với tên Anglo, ngay cả khi tất cả các phẩm chất tốt đều ngang bằng nhau.

Các nhà nghiên cứu sử dụng các dự liệu từ một nghiên cứu trước đó được thực hiện vào năm 2011 ở nơi mà họ gửi đi 12,910 hồ sơ xin việc cho 3,225 việc làm đang mở. Nghiên cứu trước cũng cho thấy rằng những người nạp đơn xin việc với tên gốc Anglo và họ gốc Á Châu thì cũng không khá hơn những người nạp đơn xin việc làm với tên và họ Á Châu.

“Một số người vẫn còn tin rằng các nhóm thiểu số có lợi thế,” theo một trong các tác giả nghiên cứu là Jeffrey Reitz là nhà xã hội học tại Đại Học University of Toronto cho biết. “Những nghiên cứu này là quan trọng để thách thức điều đó và cho thấy rằng không chỉ loại kỳ thị này đang xảy ra, mà nó còn có hệ thống.”

Reitz, người hoàn tất bằng cử nhân và hậu đại học tại Hoa Kỳ và đã thực hiện nhiều nghiên cứu so sánh các mối quan hệ chủng tộc tại 2 quốc gia Bắc Mỹ, nói rằng loại kỳ thị này đang thịnh hành tại Hoa Kỳ.

Bản nghiên cứu mất 2 năm được đăng trong Tạp Chí Administrative Science Quarterly Journal cho thấy rằng những người đi xin việc làm gốc Á Châu tại Hoa Kỳ có cơ hội gấp hai lần nhận được điện thoại gọi lại nếu họ thay đổi tên họ và loại bỏ vinh dự dựa trên màu da và các tổ chức. Những người Mỹ gốc Phi Châu cũng có cùng cảnh ngộ như thế.