Người khỏi bệnh: ‘Covid-19 không phải án tử’

Carlo Navarro, 48 tuổi, là người bệnh Covid-19 đầu tiên tại Philippines, bình phục sau 15 ngày điều trị. Những lúc sợ hãi anh gọi cho gia đình để tìm an ủi.

Lê Cầm (Theo SCMP)