Lỡ Bị Mất Lạc Giấy Phạt (Speeding Ticket) Thì Làm Sao?

Khi quý vị bị cảnh sát quay đèn dừng xe lại và đưa (issue) giấy phạt đa số là phạt lỗi vượt tốc độ lái nhanh (speeding ticket) thì quý vị nhớ xem cảnh sát đó thuộc khu vực nào để lỡ bị mất giấy phạt (ticket citation) thì liên lạc bằng cách nào:

– Highway Patrol (cảnh sát trên xa lộ xuyên bang áo đồng phục xám nâu) thì vào trang mạng này https://www.dps.texas.gov/HighwayPatrol/Citations/

Để vào số bằng lái xe, ngày tháng năm sinh, tên họ rồi bấm nút tìm (search) sẽ tìm ra.

– Houston Police (cảnh sát Houston áo đồng phục xanh dương bây giờ đổi màu đen) thì gọi số (713)837-0311 để hỏi thăm thông tin về giấy phạt của quý vị.

– County Sheriff (cảnh sát khu vực quận áo đồng phục màu đen) thì vào trang mạng jpwebsite.harriscountytx.gov/FindMyCase/search.jsp

– Harris County Constables Precinct thì vào trang mạng hariscountytx.gov

– Fort Bend County Sheriff’s Deputy, gọi cô Rhonda Rainey 281-341-8716 hoặc email, rhonda.rainey@fortbendcountytx.gov để cho thông tin giấy phạt của quý vị.

– Sugarland Police (cảnh sát vùng Sugarland) thì gọi số (281)275-2700

– Pearland Police (cảnh sát vùng Pearland) thì gọi số (281)997-5900

– Rosenberg Police (cảnh sát vùng Rosenberg) thì vào trang mạng municipalonlinepayments.com hoặc gọi số (832)595-3450

– Galveston Police (cảnh sát vùng Galveston) thì gọi (409)765-3740

Chúc quý vị lái xe an toàn trên xa lộ và tuân theo luật giao thông