Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 12/2017

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 14/11/2017 đã có lịch cấp chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 12/2017 như sau:

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 12/2017

Như vậy lịch chiếu khán di dân tháng 12/2017 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2A tăng 5 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích:

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân

– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân

– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ

– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

Loading…