Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 8/2018

 

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 13/7/2018 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 8/2018 như sau:

Như vậy lịch chiếu kháng di dân tháng 8/2018 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2B tăng 9 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích: 

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân

– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân

– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ

– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực