Làm thế nào để kiểm tra tình trạng hồ sơ nhập cư Mỹ của bạn?

Nhập cư Mỹ luôn là niềm ao ước của hàng triệu con người trên đất nước Việt Nam. Ở đó, dù họ nhập cư theo hình thức bảo lãnh, lao động hay đầu tư thì họ đều được sống, học tập và làm việc như công dân sở tại.

Để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp và thuận lợi trong việc xin cấp visa và thẻ thường trú vĩnh viễn, người nhập cư phải được Sở Di trú Mỹ (USCIS) tiếp nhận đơn hoặc hồ sơ xin nhập cư của bạn, sau đó sẽ gửi lại một biên nhận hồ sơ (receipt notice) và tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự từng loại đơn. Vậy làm thế nào để biết tình trạng chi tiết hồ sơ nhập cư của bạn? Hồ sơ nhập cư ở Sở Di Trú của bạn đã được giải quyết hay chưa? Bài viết dưới đây sẽ ghi chú giúp bạn một số cách kiểm tra tình trạng hồ sơ nhập cư Mỹ phổ biến.

Kiểm tra Online

Thông qua số biên nhận hay số hồ sơ (trên giấy biên nhận), bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình trên trang web của Sở Di trú Mỹ theo đường dẫn https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do và đăng ký dịch vụ tự động cập nhật tình trạng hồ sơ USCIS qua email hoặc tin nhắn trong quá trình hồ sơ được thụ lý. Tại trang web này, bạn cũng có thể kiểm tra thời hạn chờ visa và thời gian thụ lý hồ sơ dựa trên địa điểm hồ sơ được giải quyết.

Gọi điện kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tiếp

Bạn có thể liên hệ  đến đường dây miễn phí của Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS (NCSC) để được cập nhật thông tin, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến visa nhập cư, đồng thời kiểm tra tình trạng hồ sơ trong phạm vi nước Mỹ, vùng Puerto Rico, Guam và quần đảo Virgin (Mỹ). Nếu bạn đã nhận được số hồ sơ hoặc Mã số kiều dân thì đừng quên chuẩn bị sẵn. Trong lúc thực hiện cuộc gọi, hãy ghi chú lại:

– Tên và mã số của người tiếp nhận cuộc gọi.

– Ngày giờ thực hiện cuộc gọi.

– Số tham chiếu do nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cung cấp nếu hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.

Số điện thoại của Sở Di trú Mỹ: 1-800-375-5283

Số TTY (dành cho người khiếm thính): 1-800-767-1833

Nếu đang ở ngoài nước Mỹ và đã nộp hồ sơ cho một trung tâm dịch vụ USCIS thì bạn có thể gọi đến số 785-330-1048 để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình. Số điện thoại này chỉ dùng để cung cấp thông tin tự động về tình trạng hồ sơ, không bao gồm bất cứ hỗ trợ trực tiếp nào khác. Nếu bạn ở ngoài nước Mỹ và muốn biết thêm thông tin về thị thực nhập cư Mỹ hoặc muốn nói chuyện với người chịu trách nhiệm về tình trạng hồ sơ, vui lòng liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất.

Gửi email kiểm tra tình trạng hồ sơ nhập cư Mỹ


Ba mươi ngày sau khi liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia của USCIS, nếu bạn vẫn chưa nhận được hồi đáp về tình trạng hồ sơ, hãy gửi email đến địa chỉ của Trung tâm dịch vụ USCIS đang thụ lý hồ sơ của bạn. Trên mỗi biên nhận hồ sơ đều có số hồ sơ bắt đầu bằng 3 chữ cái cho biết địa điểm hồ sơ được thụ lý. Ví dụ EAC là Trung tâm dịch vụ Vermont, SRC là Trung tâm dịch vụ Texas, LIN là Trung tâm dịch vụ Nebraska và WAC là Trung tâm dịch vụ California. Khi gửi mail đến các trung tâm dịch vụ này, hãy cung cấp đầy đủ những thông tin bạn đã ghi chú lại trong cuộc gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS trước đó, bao gồm:

– Tên và mã số của người tiếp nhận cuộc gọi.

– Ngày giờ thực hiện cuộc gọi.

– Số tham chiếu mà nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cung cấp nếu hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.

Địa chỉ email cụ thể của các Văn phòng dịch vụ USCIS:

– Trung tâm dịch vụ USCIS California: csc-ncsc-followup@dhs.gov

– Trung tâm dịch vụ USCIS Vermont: vsc.ncscfollowup@dhs.gov

– Trung tâm dịch vụ USCIS Nebraska: ncscfollowup.nsc@dhs.gov

– Trung tâm Dịch vụ USCIS Texas: tsc.ncscfollowup@dhs.gov

Nếu bạn vẫn không nhận được phản hồi trong vòng 21 ngày tính từ ngày liên hệ đến các email trên, hãy gửi email đến Văn phòng trụ sở USCIS tại địa chỉ SCOPSSCATA@dhs.gov. Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 10 ngày.