Cách kiểm tra hồ sơ định cư Mỹ diện F4

Gọi điện kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tiếp

Bạn có thể gọi đến đường dây miễn phí của Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS (NCSC) để được cập nhật thông tin, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến visa F4, đồng thời kiểm tra tình trạng hồ sơ trong phạm vi nước Mỹ, vùng Puerto Rico, Guam và quần đảo Virgin (Mỹ). Nếu bạn đã nhận được số hồ sơ hoặc Mã số kiều dân thì đừng quên chuẩn bị sẵn. Trong lúc thực hiện cuộc gọi, hãy ghi chú lại:

– Tên và mã số của người tiếp nhận cuộc gọi.

– Ngày giờ thực hiện cuộc gọi.

– Số tham chiếu do nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cung cấp nếu hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.

Số điện thoại của Sở Di trú Mỹ: 1-800-375-5283

Kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến

Thông qua số biên nhận hay số hồ sơ (trên giấy biên nhận), bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình trên trang web của Sở Di trú Mỹ theo đường dẫn https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do và đăng ký dịch vụ tự động cập nhật tình trạng hồ sơ USCIS qua email hoặc tin nhắn trong quá trình hồ sơ được thụ lý. Tại trang web này, bạn cũng có thể kiểm tra thời hạn chờ visa và thời gian thụ lý hồ sơ dựa trên địa điểm hồ sơ được giải quyết.

Theo ditru.com.vn