5 loại Thị thực ưu tiên dựa trên Việc làm của Mỹ

 

Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã mở cửa cho những người tìm kiếm các cơ hội kinh tế mới. Người nhập cư thường tìm kiếm những hứa hẹn về một tương lai tài chính lạc quan hơn thông qua việc nhập cư dựa vào việc làm, cho phép một chủ lao động Mỹ bảo trợ một cá nhân cho một vị trí cụ thể.

Lao động nước ngoài có kỹ năng là tài sản quý giá cho nền kinh tế Mỹ. Năm 1990, Quốc hội đã tạo ra một hệ thống ưu tiên được sử dụng để cấp thường trú cho người nước ngoài dựa trên kỹ năng làm việc của họ. Mỗi năm có hơn 140.000 visa nhập cư dành cho người nước ngoài (cũng như vợ / chồng và con) đủ tiêu chuẩn cho ít nhất một trong năm loại hình ưu tiên dựa trên việc làm.

EB-1 Tình trạng: Người làm việc ưu tiên

Ưu tiên đầu tiên dựa vào việc làm là dành cho “người lao động ưu tiên”. Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch phân bổ rằng khoảng 28,6 phần trăm của tất cả các thị thực nhập cư theo thị thực hàng năm được cấp cho các công nhân ưu tiên. Các nhân viên này thường được tìm thấy trong ba lĩnh vực phụ, bao gồm các công nhân có khả năng phi thường trong nghệ thuật, khoa học, giáo dục, thể thao, kinh doanh, giám đốc điều hành đa quốc gia và các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu và giáo sư nổi bật với các nhà tuyển dụng tư nhân hoặc các trường đại học với các phòng nghiên cứu được thành lập. Cùng nhau, ba loại phụ này tạo nên sự phân loại EB-1 .

Các loại visa trong hạng mục EB-1 được cấp theo thứ tự ưu tiên trước. Để đủ điều kiện cho các yêu cầu thị thực EB-1 thông qua “khả năng phi thường”, bạn phải thể hiện được khả năng phi thường thông qua việc tuyên dương quốc gia hoặc quốc tế. Thành tựu cũng phải được công nhận thông qua tài liệu. Tuy nhiên, không có yêu cầu tuyển dụng là bắt buộc.

Để có được thị thực như là một “giám đốc điều hành đa quốc gia”, bạn phải làm việc bên ngoài Hoa Kỳ ít nhất 3 năm trước khi kiến ​​nghị và tối thiểu là 1 năm bởi công ty hoặc công ty mà bạn muốn tiếp tục làm việc tại Hoa Kỳ Đối với thị thực là “giáo sư hay nhà nghiên cứu xuất sắc”, bạn cần phải ghi nhận quốc tế về những thành tích nổi bật trong lĩnh vực học thuật và bạn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu hoặc giảng dạy trong lĩnh vực cụ thể đó.

Tình trạng EB-2: Chuyên gia với trình độ nâng cao hoặc khả năng ngoại lệ

Ưu tiên thứ hai dựa trên việc làm bao gồm những người nước ngoài đã đạt được trình độ cao cấp bao gồm bất kỳ trình độ chuyên nghiệp hoặc học tập hoặc chuyên môn vượt quá bằng cử nhân. Nó cũng bao gồm những người ngoài hành tinh có bằng cử nhân ngoài năm hoặc nhiều năm kinh nghiệm có liên quan hoặc tiến bộ. Ưu tiên thứ hai, hoặc EB-2, cũng có thể cho phép người ngoài hành tinh có “khả năng đặc biệt” trong nghệ thuật, khoa học, hoặc doanh nghiệp để có được thị thực.

Khoảng 28,6 phần trăm của tổng số thị thực dựa trên việc làm có sẵn hàng năm được phân bổ cho người lao động hạng nhì. Năm 1995, Cố Vấn Chung INS đã công bố rằng phân loại visa EB-2 cũng bao gồm các vận động viên. Để có được thị thực là một người có trình độ cao, một người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ phải nộp đơn yêu cầu nêu rằng có một công việc đòi hỏi trình độ cao và người nước ngoài có bằng cấp đó.

Tình trạng EB-3: Người có trình độ, Chuyên gia và Người lao động không có tay nghề

Ưu tiên thứ ba dựa trên việc làm bao gồm các công nhân có tay nghề có ít nhất hai năm kinh nghiệm, đào tạo hoặc giáo dục. Nó cũng bao gồm các chuyên gia có bằng cử nhân mà không đủ điều kiện cho các ưu đãi thứ hai. Ưu tiên thứ ba dựa trên việc làm này, hoặc EB-3, cũng bao gồm các công nhân không có tay nghề. Khoảng 28,8 phần trăm của tổng số thị thực lao động định kỳ hàng năm được cấp cho người lao động trong ba loại này.

Để đủ điều kiện cho EB-3 , một chủ lao động ở Mỹ phải cung cấp cho ứng viên một vị trí thường trực, toàn thời gian, nghĩa là không có ngày kết thúc được xác định trước. Trong nhiều trường hợp, Bộ Lao động Hoa Kỳ yêu cầu rằng không có công nhân ở Hoa Kỳ có sẵn để điền vào các vị trí đang được cung cấp cho người nước ngoài. Ứng viên cũng phải đáp ứng một số trình độ nhất định cho công việc và người sử dụng lao động phải có phương tiện để trả lương của ứng cử viên.

EB-4 Tình trạng: Những người nhập cư đặc biệt

Lựa chọn ưu tiên dựa trên việc làm thứ nhất bao gồm “những người nhập cư đặc biệt”. Danh mục này ưu đãi đại diện cho khoảng 7,1 phần trăm tổng số thị thực được phân bổ mỗi năm cho người nhập cư. Loại độc nhất này thường bao gồm các cơ hội việc làm mà không phù hợp với các loại khác. Các loại visa ưu đãi EB-4 có thể bao gồm các nhân viên tôn giáo, con lai, con của nhân viên của Hiệp hội kênh đào Panama, nhân viên đã nghỉ hưu của các tổ chức quốc tế đã được nhập cảnh Mỹ theo thị thực không nhập cư G-4, một số nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và người phụ thuộc của tòa án vị thành niên.

Có giới hạn về thị thực trong nhóm “những người nhập cư đặc biệt”. Chỉ cần có 10.000 thẻ xanh mỗi năm cho tất cả các phân nhóm con kết hợp. Tuy nhiên, không được cấp hơn 5.000 thị thực cho các công nhân tôn giáo không phải là thành viên của hàng giáo phẩm hoặc bộ trưởng. Ngoài ra, không thể cấp hơn 1.500 visa cho công dân Afghanistan làm việc cho chính phủ Mỹ trong khi ở quê nhà. Ngoài ra còn có 5.000 giới hạn đối với công dân Iraq đã làm việc cho một chính phủ Hoa Kỳ ở nước họ.

EB-5: Nhà đầu tư nhập cư

Ưu tiên việc làm thứ năm và cuối cùng là thị thực EB-5 cho các nhà đầu tư nhập cư .Danh mục này cung cấp 10.000 thị thực hàng năm cho các doanh nhân người nước ngoài sở hữu các doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 hoặc nhiều hơn nữa việc làm mới tại Hoa Kỳ Để đủ điều kiện để xin thị thực theo thể loại này, các ứng cử viên phải đầu tư $ 1,000,000 hoặc lên đến $ 500,000 nếu ở mức cao thiếu việc làm hoặc khu vực nông thôn.

Chương trình thị thực EB-5 được tạo ra vào năm 1990 bởi Quốc hội để kích thích nền kinh tế thông qua tạo việc làm mới. Theo sở thích này, tất cả các nhà đầu tư phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 hoặc được thành lập trước ngày này mà còn mua với một doanh nghiệp đã được cơ cấu lại hoặc mở rộng.

Một doanh nghiệp thương mại bao gồm bất kỳ loại hình kinh doanh vì lợi nhuận nào có thể bao gồm một công ty duy nhất, công ty mẹ, công ty liên doanh, liên doanh, tín thác kinh doanh, công ty hoặc các tổ chức công cộng hoặc tư nhân khác. Một nhà đầu tư EB-5 phải tạo ra các vị trí toàn thời gian cho ít nhất 10 nhân viên đủ tiêu chuẩn. Những nhân viên này phải là công dân Hoa Kỳ có hộ khẩu thường trú tại Hoa Kỳ hoặc người nhập cư được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Nguồn: Visa Hoa Kỳ