15 thành phố tốt cho sinh viên vừa tốt nghiệp tại Mỹ

 

Tốt nghiệp ra trường, các bạn du học sinh thường đối mặt với quyết định việc làm và địa điểm phát triển sự nghiệp cho riêng mình tại Mỹ.

Những yếu tố để xem xét nơi “an cư lạc nghiệp” bao gồm phí thuê nhà, mức lương, tiện ích giải trí. Dưới đây là danh sách 15 thành phố tốt cho sinh viên vừa tốt nghiệp tại Mỹ được khảo sát bởi Institute for Economic Research (AIER).

15. Miami, Florida

Dân số: 5,930,416

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 445,865

14. St. Louis, Missouri

Dân số: 2,801,285

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 193,985

13. Atlanta, Georgia

Dân số: 5,580,601

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 407,257

12. Baltimore, Maryland

Dân số: 2,784,691

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 232,641

11. San Diego, California

Dân số: 3,260,400

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 292,563

10. Houston, Texas

Dân số: 6,485,973

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 442,093

9. Dallas, Texas

Dân số: 6,951,526

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 441,376

8. Chicago, Illinois

Dân số: 9,554,342

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 702,610

7. Los Angeles, California

Dân số:13,262,157

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 1,161,228

6. New York, New York

Dân số: 20,093,674

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp:1,436,905

5. Seattle, Washington

Dân số: 3,672,113

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 260,572

4. Minneapolis, Minnesota

Dân số: 3,405,269

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 240,489

3. Washington, District of Columbia

Dân số: 6,034,629

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 499,437

2. Boston, Massachusetts

Dân số: 4,426,634

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 403,778

1. San Francisco, California

Dân số: 4,595,792

Số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp: 364,608

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/