15 nghề lương cao, khát nhân lực cần bằng cử nhân ở Mỹ

Lương trung bình những ngành này trên 100.000 USD/năm, nhân lực trong 7 năm tới dự kiến cần hàng chục nghìn người, theo Cục thống kê Lao động Mỹ.

1. Giám đốc điều hành

Điều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất.Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin

Xác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó.Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuậtLập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật.Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

4. Quản lý Marketing

Xác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng.Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

5. Kỹ sư dầu khí

Thiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất.Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.